ทัวร์ฮ่องกง

     


 


 • HKG03_CX.jpg
  โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทยคาเธ่ย์แปซิฟิค วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market ä (- /-/-) 12.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5-6...

 • S__33661188.jpg
  *รหัสทัวร์ HKTG11* จุดเด่นโปรแกรม พักโรงแรม ฮ่องกง 2 คืน ขึ้นกระเข้านองปิง ให้ท่านได้กราบขอพร *พระใหญ่เกาะลันเตา* อิสระช้อปปิ้ง 2 ย่านดัง (1) ซิตี้เกท เอ้าท์เลท (2) ถนนย่านนาธาน ...

 • HKTG06 (HX) NOV-MAR 18 ตารางขาย.jpg
  ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน จุดเด่นโปรแกรม èè พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว / ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ เมนูพิเศษ! Seafood กุ้ง ปลาหมึก เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง ไหว้ 3 วัดดัง : วัดกวนอู / ว...

 • New_Hongkong Disney_EK_2017 NOV-DEC copy.jpg
  (พักฮ่องกงโรงแรม 4 ดาว 2 คืน) กำหนดการเดินทาง : พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560 ออกในนาม “HONGKONG I LOVE U” วันแรก กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-นั่งรถ Peak tram-จุดชมวิว Victoria Peak (อาหารเย็น) 10....

 • สุดฮอต ตค - มค 61.png

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 263,971