ธนาคารไทยพาณิชย์

Bank;ธนาคารไทยพาณิชย์

Branch;เซ็ลทรัลพลาซ่า  แกรนด์ พระราม9
Account Name:นางสาว  ณัฐญา  โพธิ์ทอง
Account Number:405-074903-0
Account Type:ออมทรัพย์

 ** บริษัท เอ็น เจ เค ทัวร์ จำกัด ไม่มีนโยบายให้ลูกค้า โอนเงินค่าบริการต่างๆ เข้าบัญชีส่วนตัวของพนักงานบริษัทฯ

**  ชื่อบัญชีที่ถูกต้องคือ   บริษัท เอ็น เจ เค ทัวร์  จำกัด  เท่านั้น หรือบัญชี   น.ส ณัฐญา โพธิ์ทอง ( กรรมการผู้มีอำนาจบริษัท )

** การชำระเงินจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อบริษัทฯ ได้รับหลักฐานการชำระเงินผ่านทางโทรสาร หรืออีเมลล์ และบริษัทฯ ได้ทำ
     การตรวจสอบแล้ว

อีเมล์ : njktour678@gmail.com
โทร:  02-277-2704 - 5    Fax :  02-277-2701

 

Visitors: 263,437