ทัวร์มาเก๊า

 


  • สุดฮอต ตค - มค 61.png
    กำหนดการเดินทาง เดือนพฤศจิกายน 2560 – เดือนมกราคม 2561 วันแรก กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) – มาเก๊า –ซิตี้ทัวร์ – THE VENETIAN – จูไห่ 08.00 น. คณะพร้อมกัน ท่าอากาศยานดอนเมือง อาค...

  • มาจู 5888.png
    กำหนดการเดินทาง เดือนพฤศจิกายน 2560 – เดือนมกราคม 2561 วันแรก สนามบินดอนเมือง – มาเก๊า– จูไห่- สวนหยวนหมิง 07.30น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ชั้น2 เคาน์เตอร์สายการบิน...
Visitors: 263,972