ทัวร์เวียดนาม  • SXC12 ไฮฟอง ฮาลอง ฮานอย.jpg
    ไฮฟอง ฮาลอง ฮานอย 3 วัน โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท ไฮไลท์...นั่งกระเช้าข้ามทะเล QUEEN CABLE CAR 2 ชั้น ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ไฮไลท์...นั่งชิงช้า SUN WHEEL ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของอ่...

  • banner ฟานซีปัน TG ต.ค. - ธ.ค. 2560 .jpg
    ซาปา สวิสเซอร์แลนด์ แห่งเวียดนามชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชนเผ่า กระเช้าไฟฟ้าพิชิตยอดเขาฟานซีปัน ฮาลอง ล่องเรือมังกรชมความงามอ่าวฮาลอง มรดกโลกทางธรรมชาติ ฮานอย จัตุรัสบาดิงห์ ทะเ...
Visitors: 263,482