ผลงาน

ผลงานบริษัท

        ประสบการณ์หลายปีที่ผ่านมา บริษัทของเรา ได้มีลูกค้าใช้บริการ มากมาย ทั้งกรุ๊ปเหมาส่วนตัว กรุ๊ปหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน นักศึกษา รวมทั้ง บริการจอยทัวร์ประเทศต่างๆทัวร์โลก!!

คุณภาพและงานบริการคือใจความสำคัญของเรา

 • ประสบการณ์ในการดำเนินงาน พร้อมทีมงานบริการ ไกด์ และ หัวหน้าทัวร์มืออาชีพ ที่เชี่ยวชาญในเส้นทางทั่วโลก เป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี
 • ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่ใช้บริการและให้การบอกต่อ ในการจัดกรุ๊ปทัวร์ รวมมากกว่า 10 กรุ๊ป/ปี
 • บริการจากใจทีมงานทุกคน พูดจาไพเราะ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นลำดับแรก
 • สามารถจัดโปรแกรมทัวร์ได้หลากหลาย จัดทัวร์ต่างประเทศ จัดทัวร์ในประเทศ ตรงใจลูกค้าและเป็นไปได้จริง ในงบประมาณที่เหมาะสม
 • การให้บริการและการแก้ปัญหา ที่รวดเร็ว เป็นสากล มีการพัฒนาระบบสื่อสารที่ทันสมัยในองค์กร จากวิกฤติหลาย ๆ ครั้งที่ผ่านมาเรามีการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าจนได้รับผลตอบรับที่ดี 
 • ข้อเสนอพิเศษ การประสานงานให้ได้สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า ที่จะทำให้ท่านประทับใจในแต่ละกรุ๊ป
 • การอบรมทีมงาน สร้างความรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึก อย่างสม่ำเสมอ เพื่อผลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการที่ดีและมีการพัฒนา
 • บริการหลังการขาย ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ความพึงพอใจ พร้อมรับคำติชม เพื่อการปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่องในทุกกรุ๊ปที่เดินทางเสร็จสิ้น

 

 

 • ทริปเกาหลี 5 วัน 3 คืน วันที่ 14-18 ธันวาคม 2559

 • ทริป ไหว้พระ 9 วัด VIP วันที่ 25-28 มีนาคม 2560

 • ทริปเวียดนาม 4 วัน 3 คืน วันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2559

 • ทริปเกาหลี 5 วัน 3 คืน วันที่ 20-25 มกราคม 2557

 • ทริป ฮ่องกง ดิสนีแลนด์ 3 วัน 2 คืน วันที่่ 13-15 มีนาคม 2558

 • ทริป ญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน วันที่ 5-9 พฤษภาคม 2558

Visitors: 263,437