BIG JAPAN Top-HitZ 6D4N

      

ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

 

เก็บสตรอเบอรี่จากต้น


ช้อปปิ้งชินจุกุ

 

 

DAY

ITINERARY

MEAL

HOTEL

เช้า

กลางวัน

เย็น

1

กรุงเทพ – นาริตะ

 

 

 

 

2

สนามบินนาริตะ-โตเกียว-อิสระช๊อปปิ้ง หรือ เลือกซื้อโตเกียวดิสนีย์แลนด์และดิสนีย์ซี

 

 

 

SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL

3

ล่องเรือโจรสลัด – เก็บสตอเบอรี่จากต้น-โกเทมบะ เอ้าเลต

FUJI TOMINOKO HOTEL

พิเศษ แช่อ็องเซ็น”

4

ลานสกีฟูจิเทน – นั่งรถไฟชินคันเซน 1 สถานี – นาโกย่า – ช๊อปปิ้งย่านซาคาเอะ

 

NAGOYA KOKUSAI HOTEL

5

ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

 

 

GRANVIA HOTEL OSAKA

6

ปราสาทโอซาก้า – ช๊อปปิ้งย่านชินไซบาชิ – สนามบินคันไซ – กรุงเทพาทโอซาก้า - ชิโอถานี - นอ้าเลต้อโตเกียวดิสนีย์แลนด์และดิสนีย์ซี

 

 

 

               

กำหนดการเดินทาง

74,900.-

29 ธ.ค. 2560 – 3 ม.ค. 2561

(วันปีใหม่)

 

วันศุกร์ที่ 29 ธ.ค. 60 (1)     กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ

21.00น.       พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C-Dสายการบินไทย

เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

23.55.      ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่  TG642

วันเสาร์ที่ 30 ธ.ค. 60 (2)     สนามบินนาริตะ – โตเกียว – อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

07.35 น.       ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่า 2 ชม.) นำท่านผ่านการตรวจคน

เข้าเมืองและศุลกากรแล้วนำท่านเดินทางโดยรถบัสเข้าสู่กรุงโตเกียว เมืองหลวงปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่น เชิญท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือซี เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SKII, SHISEDO  และอื่นๆอีกมากมาย ที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทย ณ ย่านดังของโตเกียว ไม่ว่าจะเป็นชินจูกุ ชิบุยะ ฮาราจูกุ กินซ่า อิเคบุคุโระ อากิฮาบาระหรือเลือกซื้อ“โตเกียวดิสนีย์แลนด์” ดินแดนแห่งความฝันและความสนุกที่ซึ่งกำแพงแห่งอายุ  ไม่จำเป็นสำหรับผู้มาเยือน ใช้ทุนในการสร้างกว่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ท่านจะได้สัมผัสกับ มิกกี้เมาส์ โดนัลดั๊กส์ และเหล่าผองเพื่อนๆจากวอลท์ดิสนีย์มากมาย อีกทั้งเครื่องเล่นที่พร้อมสร้างความหฤหรรษ์และความตื่นเต้นให้ทุกท่านหรือจะเป็น“โตเกียวดิสนีย์ซี” เป็นสวนสนุก Theme Park ที่แสดงความอลังการเต็มไปด้วยเสน่ห์ตำนานและจินตนาการของการผจญภัยทางทะเล ท่านจะได้สัมผัสกับสวนน้ำในรูปแบบต่างๆของเครื่องเล่น

 

***อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย***  (เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUNSHINE CITY PRINCE HOTELหรือเทียบเท่า (1)

วันอาทิตย์ที่ 31 ธ.ค. 60 (3)     ล่องเรือโจรสลัด – เก็บสตอเบอรี่จากต้น – โกเทมบะ เอ้าท์เลต

เช้า                                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)

นำท่านสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่  แล้ว ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของทะเลสาบอาชิ (ใช้เวลาล่องเรือ ประมาณ 40 นาที) ซึ่งเกิดจากการก่อตัวของลาวาจากภูเขาไฟฟูจิ ที่ตั้งตระหง่านท่ามกลางภูเขารายล้อมตัดกับพื้นน้ำในทะเลสาบระหว่างที่เรือแล่นสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างสวยงาม

กลางวัน                            รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร (2)

จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางเก็บสตอร์เบอร์รี่ สดๆ จากต้น หรือผลไม้ประจำฤดูกาล เพื่อให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์การเก็บผลไม้สดๆ โดยในช่วงเดือนธันวาคม ผลไม้จะเป็นสตอเบอรี่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ช้อปปิ้ง โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าเลท ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กับมหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้า Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้าที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  FUJI TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่า (2)

ค่ำ                                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

***     เชิญท่านอาบน้ำแร่ธรรมชาติ “อ็องเซ็น” ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าในน้ำแร่นั้นจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ทำให้ผิวพรรณสดใส สุขภาพดี และยังมีสรรพคุณทางการรักษาอาการปวดเมื่อยต่างๆได้ ***

 

วันจันทร์ที่ 1 ม.ค. 61 (4)     ลานสกีฟูจิเทน – นั่งรถไฟชินคันเซน 1 สถานี – นาโกย่า – ช๊อปปิ้ง

                                      ย่านซาคาเอะ

เช้า                                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)

นำท่าน สัมผัสหิมะ ที่ ลานสกีฟูจิเทน บริเวณเชิงเขาฟูจิ  * พิเศษ * ฟรี สโนว์ สเลด หรือกระบะเลื่อนหิมะ (ฟรี 2 ท่าน/1 อัน) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกันทั้งครอบครัว หรือท่านจะเลือกพักผ่อนอิริยาบถกับการนั่งจิบกาแฟ ชมบรรยากาศลานสกี เลือกซื้อของที่ระลึกหลากหลาย พร้อมเก็บภาพแห่งความประทับใจกับมุมสวยๆ ที่มีลานหิมะสีขาวเป็นฉากหลัง พร้อมชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขาไฟฟูจิพร้อมดื่มด่ำบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์ตามอัธยาศัย  

กลางวัน                            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) 

นำท่านสัมผัสกับเทคโนโลยีอัน   ทันสมัยของญี่ปุ่นด้วยการนั่ง รถไฟหัวกระสุน“ชินคันเซ็น (1 สถานี)  ที่มีความเร็ว 240 กม./ชม. สู่เมืองนาโกย่า ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับชีวิตประจำวันของชาวญี่ปุ่นอย่างแท้จริง  แล้วเชิญท่าน อิสระช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ แหล่งช๊อปปิ้งใจกลางเมืองนาโกย่าให้ท่านได้เลือกช๊อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น Tiger Onitsuka,Louis Vitton, Coach, Comme De Garcons หรือจะเป็นเครื่องสำอางขึ้นชื่อต่างๆ อีกมากมาย

ค่ำ                                   อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NAGOYA KOKUSAI HOTELหรือเทียบเท่า (3)

วันอังคารที่ 2 ม.ค. 61 (5)    ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมบัตรเข้าชมด้านใน)

เช้า                                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

นำท่านสู่ เมืองโอซาก้า เพื่อนำท่านเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สวนสนุกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแถบคันไซ ซึ่งลงทุนอย่างมหาศาลและมีพื้นที่กว่า 100, 000 ตารางเมตร สถานที่ที่ได้จำลองฉากภาพยนตร์เรื่องดังของฮอลลีวู้ด ไว้มากมาย เริ่มต้นที่ เซซามี สตรีท 4D มูฟวี่ เมจิก ซึ่งเป็นฉากที่พาดำลึกลงไปในทะเล และทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าในแบบสามมิติ และสนุกกับเหล่า ET ที่จะพาท่านไปนอกอวกาศอย่างสนุกสนาน และมันส์สุดๆ เมื่อสัมผัสเครื่องเล่นใหม่ล่าสุด คือ สไปเดอร์แมน ให้ท่านได้ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกและประทับใจมากที่สุดและระทึกใจกับฉากเพลิงไหม้จากเรื่องแบค ดร๊าฟท์  ท่านจะได้ตื่นเต้นกับการตามล่าของฉลามยักษ์จากเรื่อง จอร์ส ซึ่งใช้ทุนสร้างกว่า 1,500 ล้านเยน  หรือเข้าไปสัมผัสโลกของป่าที่น่าตื่นเต้นได้จากภาพยนตร์ จูราสสิค พาร์ค พร้อมร่วมค้นพบโลกที่ไดโนเสาร์ยังมีชีวิตอยู่ในขณะที่นั่งเรือเพื่อเข้าไปผจญภัยกับดินแดนของเหล่าไดโนเสาร์ นอกจากนั้นยังมีเครื่องเล่นอีกมากมาย รวมทั้งโชว์ เมลส์ ไดฟ์ อินเดอะ โฟว์ โชว์ หรือโชว์ระทึกกับเหล่าสตั๊นแมน พร้อมกับให้ท่านตื่นตาตื่นใจ กับอณาจักรแห่งใหม่ The Wizarding World of  Harry Potter สวนสนุกในธีมของหนังแฟนตาซีชื่อก้องโลกอย่างแฮร์รี่ พอตเตอร์ ด้วยงบก่อสร้างราว 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 16,000 ล้านบาท) ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อ 15 กรกฎาคม 2014 พร้อมคอนเฟิร์มความอลังการไม่แพ้ฝั่งอเมริกา โดยภายใน The Wizarding World of  Harry Potter จะประกอบไปด้วยเครื่องเล่นและสถานที่เด่นๆ ที่จำลองมาจากในหนังสือดัง เช่น สวนสนุกแฮร์รี่พอตเตอร์ในออร์แลนโด้ สหรัฐอเมริกา อาทิ หมู่บ้านฮอกส์มี้ด (Hogsmeade Village) ปราสาทฮอกวอตส์ (Hogwarts castle) และรถไฟเหาะ (the Harry Potter and the Forbidden Journey ride) เป็นต้น พิเศษ! สำหรับช่วงฤดูหนาวนี้ ท่านสามารถชมความสวยงามของการประดับไฟในปราสาทฮอกวอตส์ กับธีมคริสมาสต์สุดอลังการ 1 ปีมีครั้งเดียว

***อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย***  (เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก GRANVIA HOTEL OSAKAหรือเทียบเท่า (4)

วันพุธที่ 3 ม.ค. 61 (6)        ปราสาทโอซาก้า – ช๊อปปิ้งย่านชินไซบาชิ – สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ

เช้า                                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)

นำท่านสู่ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก ถ้าต้องการเข้าด้านในมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละ 600 เยน) ซึ่งเป็นปราสาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ซึ่งสร้างโดย โชกุน โตโยมิ ฮิเดโยชิ ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 (ค.ศ.1585) เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซาก้า   ตัวปราสาทแบ่งเป็น 5 ชั้น โอบล้อมด้วยกำแพงหินแกรนิต สร้างได้อย่างประณีตและสวยงาม ปัจจุบันภายในปราสาทใช้เป็นสถานที่เก็บรวมสะสมศิลปะวัตถุและเอกสารทางด้านประวัติศาสตร์ของเมืองโอซาก้าและตระกูลโตโยโตมิ จากนั้นนำท่าช๊อปปิ้งย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอซาก้า ร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทั้งสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสี และบันเทิงชั้นนำแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า ซึ่งญีปุ่นมีสินค้าที่น่ารักมากมาย และสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก ท่านจะสนุกสนานกับการช้อปปิ้งสินค้าได้อย่างจุใจทั้งวัน อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องหนัง กล้องดิจิตอล นาฬิกาแบรนด์เนม และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งคือ ทุกร้านจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทำให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง

***อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย***  (เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน)

ได้เวลาอันสมควร นำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ

17.25 น.                          ออกเดินทางจากสนามบินคันไซ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 673

22.00 น.                          ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ... โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*******************************************************************

 

*** หมายเหตุ  รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ***

 

อัตราค่าบริการ

  

ราคาต่อท่าน

รวมตั๋วเครื่องบิน

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง

74,900 บาท

41,900 บาท

เด็กอายุ 2 -12 ปี พักกับ

1 ผู้ใหญ่

66,900 บาท

41,900 บาท

เด็กอายุ 2 -12 ปี พักกับ

2 ผู้ใหญ่ (มีเตียงเสริม)

66,900 บาท

41,900 บาท

เด็กอายุตั้งแต่ 2-7 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียงเสริม)

63,900 บาท

36,900 บาท

พักห้องเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ

14,500 บาท

***เนื่องจากทางโรงแรมแจ้งสำหรับเด็กที่อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไปต้องนอนมีเตียง

***        อัตรานี้รวม: ภาษีน้ำมันของสายการบิน ณ วันที่  4 ก.ย. 60**

***        ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม

***        การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 25 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต่ำกว่า 25 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ หรือ ยกเลิกการเดินทาง

*** หากท่านต้องการอาหารพิเศษ หรือต้องการระบุที่นั่งบนเครื่อง รวมถึงการสะสมไมล์ ของสายการบิน กรุณาแจ้งพร้อมตอนจองทัวร์ หรือก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน ก่อนออกตั๋ว เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการแจ้งให้ทางสายการบินทราบ แต่ได้ตามที่ท่านขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินจะพิจารณา***

อัตรานี้รวม

 1. ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ      
 2. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ
 3. ค่าอาหารตามรายการ  
 4. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ    
 6. ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
 7. น้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเท่านั้น คุ้มครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท

(แบบกรุ๊ปทัวร์) สำหรับผู้เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้น

เงื่อนไขการคุ้มครอง

Tหากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คุ้มครอง ต้องทำประกัน(รายเดี่ยว) ลูกค้าสามารถจัดทำเองได้ หรือกรุณาติดต่อสอบถามกับทางบริษัทฯ   

T ประกันการเดินทางจะไม่คุ้มครองผู้ที่อายุต่ำ กว่า 6 เดือนหรือเกิน 75 ปีขึ้นไป  

R ลูกค้าอายุ 6 เดือน -15 ปี และ 75-79 ปี คุ้มครอง 50% รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์  

 1. แถมฟรี!   Wifi ตลอดทริปการเดินทาง (บนรถบัสเท่านั้น)
 2. ฟรี!! น้ำเปล่าวันละ 1 ขวด

 

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
 2. ค่าทำหนังสือเดินทาง   
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด  
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 5. ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์/ไกด์/คนขับรถ ตลอดทิปท่านละ 2,500 เยน/ท่าน หรือประมาณ 900 บาท/ท่าน
 6. ไม่มีแจกกระเป๋า
 7. ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก!!!!

 

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน

   บริษัทฯ ขอรับเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาทต่อการจองทัวร์ 1 ท่าน หากท่านยินดีมัดจำการเดินทางแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทธิในการคืนมัดจำทั้งหมด (เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาล ทางสายการบินและโรงแรม คิดค่าบริการ 100%) ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

เงื่อนไขการยกเลิก

ค่ามัดจำทัวร์จะถูกนำไปจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรมล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู้เดินทางยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี้

   แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 51 วันทำการคืนค่ามัดจำ 20,000.- บาท.

   แจ้งล่วงหน้า 31– 50 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดจำตั๋วท่านละ 20,000 บาท

   แจ้งล่วงหน้า 21 - 30 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจำ 20,000.- บาท และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มดังนี้

- กรณีออกตั๋วแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตั๋ว หรือยึดมัดจำทั้งหมด (บริษัทฯ ต้องออกตั๋วโดยส่วนใหญ่อย่างน้อย 15 วันก่อนเดินทาง)

- กรณีติดธุระส่วนตัว หรือกรณีใดๆก็ตาม ขอยึดมัดจำทั้งหมด

   แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

   ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง หรือไม่ใช้บริการระหว่างทัวร์ จะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีได ๆทั้งสิ้น

 

การสะสมไมล์ของสายการบิน

* การเดินทางเป็นหมู่คณะของสารการบินไทย สามารถสะสมไมล์ได้ 50 % จากไมล์ปกติ และสามารถสะสมไมล์ได้ในเครือ Star Alliance ได้ 50% เช่นกัน

 

กระเป๋าเดินทางและสัมภาระ

* กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีล้อลาก/เข็นได้) ที่จะบรรทุกใส่ใต้ท้องเครื่องบิน น้ำหนักไม่เกินท่านละ 30   กิโลกรัม (หากน้ำหนักเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บค่าระวางเพิ่มได้) ควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่น

(สาหรับผู้โดยสารชั้นประหยัดหรือ Economy Class Passenger)

* กระเป๋าสำหรับหิ้วขึ้นเครื่อง สายการบินอนุุญาตให้ได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม และความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซ็นติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนตเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนตเมตร (18 นิ้ว)

* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องได้ แค่ท่านละ 1 ใบ/ท่านเท่านั้น และ หิ้วขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ/ท่านเช่นกัน

 

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไม่ถึง 25 ท่าน

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า เนื่องจากสาเหตุต่างๆ

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากว่ามีการนำสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

6. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณ์ที่เหนือการณ์ควบคุม

7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

8. รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ในระหว่างการทำทัวร์

9. เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยให้ครบถ้วน

(ข้อมูลตรงนี้ทางบริษัทฯ จะนำลงกรอกในเอกสารเข้า-ออก นอกประเทศ สำคัญมาก

ข้อให้ทุกท่านข้อมูลตอบความจริง แล้วส่งกลับให้เจ้าหน้าที่)

 

1. ยืนยันการเดินทาง จองรายการทัวร์.................................................................................................................

 

2. คณะชื่อ / นามสกุล ผู้จองทัวร์........................................................................................................................

 

3. จำนวน ผู้เดินทาง ........................... ท่าน ผู้ใหญ่ ..............ท่าน เด็ก...............ท่าน

***เนื่องจากทางโรงแรมแจ้งสำหรับเด็กที่อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไปต้องนอนมีเตียง

 

4. เบอร์ติดต่อ ......................................................................................

พร้อมทั้งได้อ่านรายละเอียดเงื่อนการเดินทางทั้งหมด โดยครบถ้วน

 

5. ประเภทห้องพัก

          3.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน (TWN) ............ห้อง(ปกติจะเป็นแบบ 2 เตียง) หรือ(DBL) ............ห้อง

          3.2  ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่…….....ห้อง

          3.3  ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตียง)

          3.4  ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง)

          3.5 ห้องพักผู้ใหญ่3ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง   

          3.6 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง   

 

6. อาหาร          ไม่ทานเนื้อวัว           ไม่ทานเนื้อหมู             ไม่ทานสัตว์ปีก            ทานมังสาวิรัส

      อื่นๆ............................................................

 

7.  เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่             ไม่เคย              เคย   ประเทศ.......................................................

 

 1. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP สะสมได้ 50% (ถ้ามี) ...............................

 

9. ต้องการเลือกที่นั่ง            ริมทางเดิน        ริมหน้าต่าง  อื่นๆ.................................................

(ทางบริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตีได้เลย)

 

 

 

ลงชื่อ ผู้จอง.....................................................................................................

 

*** กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต ผู้เดินทางภายใน 7 วัน หลังจากทำการจอง และเก็บพาสปอร์ตตัวจริงก่อนเดินทาง 7 วัน***

Visitors: 263,482