โปรชิวชิว มาเก๊า จูไห่


กำหนดการเดินทาง     เดือนพฤศจิกายน 2560 – เดือนมกราคม 2561

 

วันแรก           สนามบินดอนเมืองมาเก๊า– จูไห่- สวนหยวนหมิง

07.30.             คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ชั้น2 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย(FD) โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและที่นั่ง

10.10 น.             Qเหินฟ้าสู่มาเก๊าเที่ยวบินที่FD 762 

13.45  น.            เดินทางถึง มาเก๊า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองมาเก๊า ตั้งอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้ง ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล มีอาณาเขตติดกับตำบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเนื้อที่ทั้งหมด 25.8 ตร.กม ประกอบไปด้วยคาบสมุทรมาเก๊า, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ากับเกาะไทปาจะเชื่อมถึงกันด้วยสะพาน 2 สะพานคือสะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม และสะพานมิตรภาพที่มีระยะทาง4.5 กม

จากนั้น นำท่านข้ามด่านสู่เมืองจูไห่

จากนั้นพาท่านชม...พระราชวังหยวนหมิง แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นแทนพระราชวังใหม่หยวนหมิงณกรุงปักกิ่งพระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นใหม่อีกครั้งณใจกลางของ "ภูเขาชิลิน" ในเมือง "จูไห่" ทำให้สวนแห่งนี้โอบล้อมด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่มสวนหยวนหมิงมีเนื้อที่1.39 ตารางกิโลเมตรมีภูเขาโอบรอบทั้ง3 ด้านด้านหน้าเป็นพื้นที่ราบสิ่งก่อสร้างต่างๆสร้างขึ้นเท่าของจริงในอดีตทุกชิ้นภายในสวนมีทะเลสาปขนาด80,000 ตารางเมตรซึ่งมีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุงปกกิ่งเป็นศูนย์กลางล้อมรอบด้วยสิ่งก่อสร้างต่างๆกว่าร้อยชิ้นอาทิเสาหินคู่สะพานข้ามธารทองประตูต้ากงตำหนังเจิ้งต้ากวางหมิงสะพานเก้าเลี้ยว

ค่ำ                       äบริการอาหารค่ำภัตตาคาร // พักที่ FRIEND  HOTELóóóóหรือเทียบเท่า

วันที่สอง        จูไห่ - สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่” -วัดผู่ถ่อ  -บัวหิมะ - วัดไป๋หลิน  – ชมหยก – ร้านผ้าไหม                   

เช้า                      äบริการอาหารเช้า ณ ที่พัก

พาท่านถ่ายรูปคู่กับสัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่บริเวณอ่าวเซียงหู“จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล”หรือที่มีชื่อเรียกว่า“หวี่หนี่”เป็นรูปปั้นนางฟ้าถือไข่มุกซึ่งยื่นออกไปในทะเลให้ท่านชมถนนคู่รักเป็นถนนซึ่งอยู่ริมชายหาดที่ทางรัฐบาลจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ได้อย่างสวยงามเหมาะสำหรับพักผ่อนและที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รักเพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชาดหาดแห่งน้ำได้มีการนำเก้าอี้หรือม้านั่งซึ่งทำมาสำหรับ 2 คนนั่งเท่านั้นจึงตั้งชื่อว่าถนนคู่รัก นำท่านเดินทางสู่ วัดผู่ถ่อเป็นวัดจีนซึ่งประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมซึ่งเชื่อว่าวัดแห่งนี้ได้สร้างขึ้นเพื่อเปรียบเสมือนวัดที่อยู่บนเกาะผู่ถ่อซานเผื่อให้ประชาชนชาวเมืองจูไห่ได้สักการบูชาขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิม  จากนั้นแวะผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้าโดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจักวาลบัวหิมะของแท้100% ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมายช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่นน้ำร้อนลวกหรือน้ำมันช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลที่โดน ลวกได้ดีหรือจะทาเพื่อป้องกันผิวไหม้เสียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแก้ปัญหาสิวฝ้าจุดด่างดำบนใบหน้าให้หน้าเนียนใส

เที่ยง                    äบริการอาหารกลางวัน

นำท่านกราบนมัสการสิ่งศักดิ์ที่ชาวเมืองจูไห่ให้ความนับถือณวัดไป๋หลินหรือวัดดอกบัวขาวกราบนมัสการเทพเจ้าแห่งโชคลาภ, เทพเจ้ากวนอู, เจ้าแม่กวนอิม, เทพเจ้าไฉ่ซินเอี๊ยะ (เทพแห่งโชคลาภ) เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่าน ชมหยก ที่มีปี่เซี่ยะสัตว์นำโชคที่ชาวจีนเชื่อว่าหากใครมีไว้ในครอบครองแล้วจะร่ำรวยและมีแต่โชคลาภ

พาท่านสู่ ร้านผ้าไหม อิสระตามอัธยาศัย ….

ค่ำ                       äบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ด้วยมื้อพิเศษ ซีฟู๊ด เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง ภัตตาคาร

                            นำท่านเข้าที่พัก  FRIEND  HOTELóóóóหรือเทียบเท่า

วันที่สาม        ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊งเป๋ย–มาเก๊า -  เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง – วัดเจ้าแม่กวนอิม -  วิหารเซนต์พอล

                        THE VENETIAN – สนามบินดอนเมือง

เช้า                      äบริการอาหารเช้า ณ ที่พัก  

พาท่านช้อปปิ้งที่ตลาดใต้ดินก๊งเป่ยตั้งอยู่ติดชายแดนมาเก๊าเป็นศูนย์การค้าติดแอร์5,000 กว่าร้านค้ามีสินค้าให้ท่านเลือกมากมายเช่นสินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนมชั้นนำต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋านาฬิกาของเด็กเล่นฯลฯที่นี่มีให้ท่านได้เลือกซื้อหมดซึ่งเป็นที่นิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกงเนื่องจากสินค้าที่นี่มีคุณภาพและราคาถูกให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย 

 

เที่ยง                    ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางกลับสู่มาเก๊า นำท่าน นมัสการเจ้าแม่กวนอิมมองทะเลหรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์มีความสูง18 เมตรหนักกว่า1.8 ตันประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อยสะท้อนกับแดดเป็นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจับตาเจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่งคือปั้นเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมแต่ว่ากลับมีพระพักตร์เป็นหน้าพระแม่มารีที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีน พาท่านแวะช็อปปิ้งร้านขนม ของฝากชื่อดังของมาเก๊า  พาท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่มีอายุกว่า 600 ปี ความเก่าแก่และความงดงามของสถานที่แห่งนี้ชาวมาเก๊าให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก มีเทพศักดิ์สิทธิ์มากมายหลายพระองค์ เช่น เจ้าแม่กวนอิม,เจ้าพ่อกวนอู,พระสังคจาย,เจ้าแม่ทับทิมฯลฯ....พาท่านชมวิหารเซนต์พอลซากโบสถ์ที่มีชื่อเสียงออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ด้านหลังของโบสถ์มีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติของโบสถ์ ซึ่งโบสถ์เซนต์พอลนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งศาสนาคริสต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนตะวันออก ..

สมควรแก่เวลาพาท่านสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย THE VENETIAN ภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง และสถานที่ช้อปปิ้งร้านค้าแบนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน ที่เปิดพร้อมให้บริการแก่ท่าน ให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบ พร้อมให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศการล่องเรือเวนิสที่อิตาลี สถาปัตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสันสดใส เดอะแกรนด์คาแนลช้อปส์ตั้งอยู่ใจกลางโรงแรมเดอะเวเนเชี่ยน มาเก๊า รีสอร์ท โอเต็ล ศูนย์การค้าในร่มสุดหรูพื้นที่กว้าง 1 ล้านตารางฟุต ที่รวมเอาความสวยงามแบบเวนิส สะพานรูปโค้งและลำคลองคดเคี้ยว (ไม่รวมค่านั่งเรือ)

  **อิสระอาหารเย็นเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ง**

ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่สนามบินมาเก๊า

22.25 น.             ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบิน FD767  

00.15+1 น.        ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ...

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

ควรเตรียมกระเป๋าขนาดกะทัดรัด มีล้อ สำหรับลากได้ เพื่อสะดวกแก่การเดินทาง

 

อัตราค่าบริการ   *** รายการนี้เป็นรายการโปรโมชั่น ไม่มีแจกหมวกกับกระเป๋า ***

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กอายุ

ต่ำกว่า 18 ปี

พักเดี่ยว

03-05,04-06, 05-07, 10-12,11-13, 14-16, 17-19 พ.ย.60

18-20, 19-21, 24-26, 25-27, 26-28 พ.ย.60

01-03, 02-04, 10-12, 15-17, 16-18, 17-19 ธ.ค.60

12-14, 13-15, 19-21, 20-22, 26-28 ม.ค.61

5,888.-

9,088.-

2,500.-

03-05 ธ.ค.60

6,588.-

9,788.-

3,500.-

 

**รายการนี้ทำวีซ่ากรุ๊ปหน้าด่านแบบ 144 ชั่วโมง (ไม่มีค่าใช้จ่าย) หากมีการยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป หรือ วีซ่าหน้าด่าน แบบ 144 ชั่วโมงนี้ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างเอง**

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน **

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่ไม่จัดหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทางในกรณีผู้ร่วมคณะไม่ถึง15 ท่านแต่มีไกด์ท้องถิ่น **

**รายการนี้จะเข้าร้านรัฐบาลจีนเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวแต่ละร้านใช้เวลาในการนำเสนอประมาณ 45 นาที-1 ชั่วโมง**

 

@ @ อัตรานี้รวม@ @

-          ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

-          ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆที่ระบุอยู่ในรายการ

-          ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม

-          ค่าที่พัก

-          ค่าน้ำหนักสัมภาระในการเดินทาง20 กก. ต่อท่าน

-          ค่าน้ำมันและประกันวินาศภัยสายการบินYQ, CNTAX

-          ค่าภาษีเงินได้หักคืนณที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริการ

-          วีซ่ากรุ๊ป แบบ 144 ชั่วโมง (ของมณฑลกวางตุ้ง)

กรณีที่ทาง ตม.จีน ระงับการใช้วีซ่ากรุ๊ป แบบ 144 ชั่วโมง ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่า ที่เกิดขึ้นตามจริง และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ในกรณีที่ลูกค้าแจ้งยกเลิกการเดินทาง ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น)

@ @กรณีลูกค้าต้องการใบกำกับภาษี@ @

        -     กรุณาแจ้งเซลล์ตั้งแต่การจองและชำระเงิน

        -     ส่งชื่อ // ที่อยู่ // เลขที่ผู้เสียภาษีที่ถูกต้อง

-     ทางบริษัทไม่สามารถแก้ไขใบเสร็จย้อนหลังให้ได้

        -     ทางบริษัทไม่สามารถออกใบกำกับภาษีย้อนหลังได้

        -     กรณีลูกค้าทำใบเสร็จสูญหายหรือชำรุดทางบริษัทไม่สามารถออกใบใหม่ให้ลูกค้าได้

 

@ @ อัตรานี้ไม่รวม@ @

-          ค่าอาหาร-เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆเช่นค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์

-          ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามี)

-          ***ค่าทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ  1,000 บาท ตลอดการเดินทาง

-          ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีน ประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป

แบบ 144 ชั่วโมง ผู้เดินทางต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,500 บาท**

 

@ @ เงื่อนไขการให้บริการ @ @

เงื่อนไขการจองชำระเต็มจำนวนตามรายการระบุ

*    เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได้ หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน

*    เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

*    กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

*    ถ้าหากท่านไม่เข้าร้านช็อป ขอเก็บเงินท่านร้านละ 200 หยวน

 

เงื่อนไขในการให้บริการเพิ่มเติมสำหรับสายการบินแอร์เอเซีย

  1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด
  2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช่จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น
  3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกำหนด และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น  


@ @หมายเหตุ@ @

รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออื่นๆ / ทางบริษัทฯ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหากรณีนัดหยุดงาน การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และความสุขในการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ประชาชนในประเทศบังกลาเทศเนปาล ไนจีเรีย ปากีสถานศรีลังกาและเวียดนามที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางราชการต้องยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า โดยไม่สามารถขอวีซ่า ณด่านตรวจคนเข้าเมือง บุคคลทั้ง 6 ประเทศดังกล่าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊าต้องยื่นขอวีซ่าต่อสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีนกรมการกงสุลที่ประจำในต่างประเทศหรือสำนักงานเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศที่ประจำ ณ ฮ่องกง ค่าใช้จ่ายยื่นวีซ่า 1,200 บาท

 

บริษัทฯมีประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่งละ 1,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงิน 500,000 บาท

 

****โปรแกรมการเดินทางสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้***

ทั้งนี้ยึดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

Visitors: 263,437