ทัวร์เกาหลี กุมภาพันธ์ -มีนาคม -เมษายน 2563 KOREA BLOSSOM SOUL

ทัวร์เกาหลี KOREA BLOSSOM SOUL

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ตารางสรุปโปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน :

วัน

โปรแกรมการเดินทาง

โรงแรม/ที่พัก

1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

-

2

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน | เกาะนามิ | RAIL BIKE | สะพานกระจก | JADE GARDEN

SUWON JM

หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน

3

กิมจิ+ชุดฮันบก | สวนสนุก EVERLAND (เต็มวัน+รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) | N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์)

BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน

4

ศูนย์เครื่องสำอาง | ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง | ศูนย์สมุนไพร | วัดโชเกซา |  พระราชวังชางด็อกกุง | SEOULLO7017 หรือชมดอกซากุระ ถนนยออิโด |ศูนย์รวมวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง | ทงแดมุน | DDP

BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน

5

ศูนย์พลอยอเมทิส | DUTY FREE | ศูนย์โสม | SUPERMARKETตารางสายการบิน และเวลาการเดินทาง :

สายการบิน

รหัสเที่ยวบิน

BKK >> ICN

รหัสเที่ยวบิน

ICN>> BKK

EASTAR JET

ZE512

22.25 – 06.20

ZE511

17.05 – 21.25

EASTAR JET

ZE514

02.40 – 10.20

ZE513

20.55 – 01.40

JEJU AIR

7C2204

01.00 – 08.25

7C2203

19.30 – 23.45

JEJU AIR

7C2206

02.05 – 09.25

7C2205

20.35 – 00.50

TWAY

TW102

01.25 – 08.35

TW101

20.05 – 00.10

JIN AIR

LJ004

22.25 – 05.40

LJ003

17.10 – 21.10


Visitors: 263,434